Περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στην επιχείρηση Αφοι ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ Ο.Ε.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Περίληψη της Πράξης