Απολογισμός δράσεων στο τομέα του Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ο τουρισμός βασικός πυλώνας της εθνικής μας οικονομίας με σημαντική συμβολή στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας, χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητα, πολυπλοκότητα και δυναμικότητα και ως οριζόντια δραστηριότητα του παραγωγικού ιστού της Ελλάδας φέρνει άμεσα έσοδα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και έχει μετρήσιμα αποτελέσματα (ΣΕΤΕ “Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 – συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών” ΣΕΤΕ Intelligence, Ιούλιος 2015).

Κατά το 2015, το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού και τα Τμήματα Τουρισμού των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων προέβη σε μια σειρά δράσεων, με απώτερο σκοπό τον επανακαθορισμό της θέσης της Δυτικής Μακεδονίας στην τουριστική βιομηχανία με τη δημιουργία ενός διακριτού, ελκυστικού και αυθεντικού τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα συνδέεται με την ταυτότητα της περιοχής και θα ενσωματώνει την εικόνα της, διασφαλίζοντας παράλληλα ποιότητα στην εμπειρία της αναψυχής.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό