226.000€ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς για την βελτίωση των δρόμων: Βογατσικού -  Πλατανιάς και Διαλεκτού - Σήμαντρου.

226.000€ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς για την βελτίωση των δρόμων: Βογατσικού –  Πλατανιάς και Διαλεκτού – Σήμαντρου.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Oμόφωνα εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η ένταξη του έργου με τίτλο:

«Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)».

Το έργο, προϋπολογισμού 266.000€, θα υλοποιηθεί με Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Άργους Ορεστικού και η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς είναι 85%, ήτοι ποσού 226.100€, το οποίο θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών  Πόρων (ΚΑΠ 2021) της Π.Ε. Καστοριάς. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τον Δήμο Άργους Ορεστικού.

«Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι να εξαντληθεί κάθε προοπτική δράσης ώστε να αναβαθμιστούν οι οδικές υποδομές σε όλα τα δίκτυα. Με την ένταξη του συγκεκριμένου έργου επιλύεται ένα χρόνιο αίτημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής, καθώς η επικινδυνότητα του δρόμου Βογατσικού – Πλατανιάς ήταν πολύ μεγάλη. Ταυτόχρονα, θα γίνει και η συντήρηση του δρόμου Διαλεκτό- Σήμαντρο, βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια για τους συμπολίτες μας», σημείωσε σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς.

Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν παρεμβάσεις σε δύο τμήματα.

Συγκεκριμένα:

1ο. Στο τμήμα της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς και

Στο 1ο Τμήμα περιλαμβάνονται εργασίες διαπλάτυνσης και ανακατασκευής του οδοστρώματος σε μήκος 218,00 μ. , στο τμήμα της οδού όπου έχουν  εμφανιστεί φαινόμενα κατολίσθησης από διαβρωτικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα θα γίνει εκσκαφή του αριστερού τμήματος της οδού για μήκος 218 μ., σε πλάτος 4,00μ και σε βάθος 0,70 μ. με σκοπό τη μετατόπιση  της οδού προς το αριστερό της τμήμα και εν συνεχεία θα κατασκευασθεί εκ νέου κατάστρωμα της οδού αποτελούμενο από ΣΕΟ με αμμοχάλικο πάχους 0,40μ. , στρώση υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 0,15 μ. , στρώση βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10 μ , ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση και στρώση κυκλοφορίας σε όλο το πλάτος της οδού.

Συγχρόνως στην δεξιά πλευρά της οδού θα κατασκευασθεί αβαθής τριγωνική τάφρος από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με σκοπό την ελεγχόμενη απορροή των ομβρίων υδάτων της οδού εκτός της ζώνης κατολίσθησης, έτσι ώστε να αποτραπεί η περεταίρω διάβρωση του δεξιού πρανούς.

Τέλος, θα γίνει διαγράμμιση σε όλο το μήκος της οδού ως την γέφυρα, θα τοποθετηθούν κατάλληλες πινακίδες κυκλοφορίας,  θα τοποθετηθούν νέα στηθαία ασφαλείας μαζί με τα παλιά στηθαία που θα αποξηλωθούν με επιμέλεια και θα επανατοποθετηθούν.

2ο . Στο τμήμα της δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου

Στο 2ο Τμήμα περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης του ασφαλτικού οδοστρώματος σε μήκος 977μ. από τη γέφυρα του παραπόταμου Βέλος έως τα όρια του Νομού Καστοριάς.

Συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός των  τριγωνικών  τάφρων και των ερεισμάτων, ένθεν και ένθεν της οδού, διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης κυκλοφορίας μέσου πάχους 0,03 μ. και διάστρωση στρώσης κυκλοφορίας μέσου πάχους 0,05μ.

226.000€ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς για την βελτίωση των δρόμων: Βογατσικού -  Πλατανιάς και Διαλεκτού - Σήμαντρου. 226.000€ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς για την βελτίωση των δρόμων: Βογατσικού -  Πλατανιάς και Διαλεκτού - Σήμαντρου.