20η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (10- 13 Οκτωβρίου 2022)

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών
20η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (10- 13 Οκτωβρίου 2022)

Με σημείωμα του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι “H Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών (European Week of Regions and Cities) αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες.

Η πρωτοβουλία αυτή άρχισε το 2003 ως κοινές «Ημέρες ελεύθερης προσέλευσης» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης δήμων και περιφερειών από ολόκληρη την Ευρώπη.

Το 2016 μετονομάστηκε σε «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων». Τα τελευταία χρόνια, η εκδήλωση έχει συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη προβολή του τρόπου με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες αξιοποιούν τα κονδύλια της Ε.Ε. για να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Επιγραμματικά, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων είναι μια ετήσια τετραήμερη εκδήλωση κατά την οποία οι πόλεις και οι περιφέρειες αναδεικνύουν την ικανότητά τους να δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, να εφαρμόζουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδεικνύουν τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου για καλή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Το 2020 ήταν η πρώτη χρονιά που η Εβδομάδα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, προσελκύοντας περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες μέσω του διαδικτύου. Το 2021, στη δεύτερη ψηφιακή μορφή της, η Εβδομάδα συγκέντρωσε 18.000 συμμετέχοντες σε 300 συνεδρίες, εμπλέκοντας πάνω από 590 εταίρους. Με βάση αυτήν την επιτυχία, οι διοργανωτές φιλοδοξούν η νέα βελτιωμένη πλατφόρμα να εξασφαλίσει και φέτος την ευκαιρία συζητήσεων, διατήρησης της δικτύωσης των κοινοτήτων, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ιδεών μεταξύ εταίρων και συμμετεχόντων.

Με το σύνθημα The Future is Where We are η φετινή εκδήλωση (10-13 Οκτωβρίου 2022) θα παρέχει στους εταίρους και τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότερα για την ευρωπαϊκή απάντηση στις προκλήσεις την επαύριον της πανδημίας και θα επικεντρωθεί στη νέα πολιτική συνοχής, τα ενωσιακά προγράμματα 2021-2027, καθώς και στα ενωσιακά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την υποστήριξη της υγειονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Κατά συνέπεια, οι βασικές θεματικές ενότητες της Εβδομάδας είναι οι εξής:

• Πράσινη μετάβαση
• Εδαφική συνοχή
• Ψηφιακή μετάβαση
• Ενίσχυση της νεολαίας

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους ως εταίροι σε μια σύμπραξη για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης (εργαστήριο, ενημερωτική συνεδρία, συμμετοχικά εργαστήρια, εκθέσεις έργων, υψηλού επιπέδου συνεδρίες) σε ένα από τα ανωτέρω θέματα, μέχρι την 31η Μαρτίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το φάκελο της αίτησης, τα κριτήρια επιλέξιμότητας και γενικότερα για τις θεματικές ενότητες της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας μπορείτε να αναζητήσετε στον οδηγό για τους εταίρους των εκδηλώσεων που βρίσκεται στον εξής διαδικτυακό σύνδεσμο:
https://europa.eu/regions-and-cities/partners

Τέλος, όσον αφορά την εγγραφή των φορέων που επιθυμούν απλώς να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της Εβδομάδας, η σχετική πλατφόρμα εγγραφής θα ανοίξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πληροφορίες Δρ.Αντώνιος Καρβούνης Τηλέφωνο: 213 136 1114
E-mail: a.karvounis@ypes.gr international@ypes.gr

Δείτε εδώ το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών