Υποχρεώσεις επιδοτούμενων νεφροπαθών.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επιδοτούμενοι νεφροπαθείς τελευταίου σταδίου  χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και μεταμοσχευμένοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κάθε εξάμηνο Υπεύθυνη Δήλωση του νεφροπαθή ή του υπευθύνου είσπραξης «περί του ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι λόγοι δικαιώματος επιδότησης»

Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να συντάσσονται από τη Υπηρεσία μας κάθε χρόνο «αναθεωρητικές καταστάσεις που προβλέπονται από αυτήν» , οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία του προηγούμενου χρόνου και καταρτίζονται κάθε εξάμηνο παρακαλούνται οι δικαιούχοι του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών να προσκομίζουν υποχρεωτικά στην Υπηρεσία μας

Σε περίπτωση αδυναμίας του επιδοματούχου η Υπεύθυνη Δήλωση θα κατατίθεται από εξουσιοδοτημένο άτομο.

 

Η κατάθεση των δηλώσεων θα γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου στην Υπηρεσία μας(κτίριο Νομαρχίας, 2ος όροφος , γραφείο 13, αρμόδια υπάλληλος Ρεσίνη Σοφία)