Γεωργικές Προειδοποιήσεις: Ισχύει για όλες τις περιοχές

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Εκδόθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για

  • Ψώρα του Σαν Ζοζε
  • Φουζικλάδιο Μηλιάς

Δείτε το το Τεχνικό Δελτίο εδώ