3 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

  «Ακούστε τις φωνές της νεολαίας και αλλάξτε πρότυπα κατακτητικής συμπεριφοράς προς την φύση »

Η περσινή Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής είχε ως θέμα: «Το μέλλον της άγριας ζωής βρίσκεται στα χέρια μας».

            Το 2017 ο ΟΗΕ έχει αφιερώσει την Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής στη νεολαία και μας προτρέπει «να ακούσουμε τη φωνή της». Από το Σεπτέμβριο του 2016 τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης CITES που συγκεντρώθηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ, κατά τη 17η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών (COP17), ενέκρινε το πρώτο ψήφισμα/ έκκληση (σ.9 – «Youth engagement») για την μεγαλύτερη εμπλοκή και την ενδυνάμωση της νεολαίας για τη διατήρηση και την προστασία της άγριας ζωής.

               Στις 20 Δεκεμβρίου του 2013, κατά την 68η σύνοδό της, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) διακήρυξε την 3η του Μαρτίου, την ημέρα της υπογραφής της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), ως Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής των Ηνωμένων Εθνών όχι μόνο για να γιορτάσουμε αλλά και για να αυξήσουμε  την ευαισθητοποίηση μας για την ασφαλή διαβίωση των άγριων ζώων και φυτών στον κόσμο. Το ψήφισμα της ΓΣΗΕ ορίζει επίσης την Γραμματεία  CITES ως διαμεσολαβητή για την παγκόσμια τήρηση αυτής της ειδικής ημέρας για την άγρια ​​ζωή στο ημερολόγιο του ΟΗΕ.

               Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής θα εορταστεί το 2017 με θέμα: «Ακούστε τις νεανικές φωνές» Δεδομένου ότι σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 24, πρέπει να γίνονται  έντονες προσπάθειες από τους ιθύνοντες του κόσμου, ώστε να  ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους, -και γιατί όχι τους μελλοντικούς ηγέτες- να ενεργούν τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία της άγριας ζωής.

               Η εμπλοκή και η ενδυνάμωση των νέων είναι ψηλά στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών και ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω των προγραμμάτων για τη νεολαία των διαφόρων οργανισμών του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

               Τον Σεπτέμβριο του 2016, συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης CITES που συγκεντρώθηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, κατά τη 17η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών (COP17)  ενέκριναν το πρώτο  ψήφισμα – έκκληση, για μεγαλύτερη εμπλοκή και ενδυνάμωση της νεολαίας στην διατήρηση και προστασία Άγριας Ζωής.

               Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής 2017 ενθαρρύνει τους νέους σε όλο τον κόσμο  να συσπειρωθούν, για την αντιμετώπιση των εν εξελίξει σημαντικών απειλών της άγριας ​​πανίδας συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του οικοτόπου, της υπερεκμετάλλευσης ή παράνομης διακίνησης. Η νεολαία είναι το κλειδί της αλλαγής. Στην πραγματικότητα, βλέπουμε ήδη τις θετικές επιπτώσεις σε θέματα διατήρησης που γίνονται από ορισμένους νέους ηγέτες σε όλο τον κόσμο.

               Οι κυβερνήσεις, οι νομοθέτες, οι τελωνειακοί υπάλληλοι και οι φύλακες των δασών σε κάθε περιοχή του κόσμου να κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους για την προστασία της άγριας ζωής. Είναι, καθήκον  του  κάθε πολίτη, μικρών και μεγάλων, η  προστασία της άγριας ζωής και των βιοτόπων. Όλοι έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε.

Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τις νεανικές φωνές.

Το μέλλον της άγριας ζωής είναι στα χέρια της νεολαίας

 

 Μαρίνα Κοτοπούλη

ΓΡΑΦΕΙΟ CITES ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ