Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες..

Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, σχετικά με την έκδοση γεωργικών προειδοποιήσεων για την Καρπόκαψα Μηλιάς.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση