Αιτήσεις Αθλητικά Σωματεία Έκδοση Άδειας Τέλεσης Αγώνων.    

Υπογραφή της σύμβασης του έργου «Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης οδών για τη βελτίωση των οδικών προσβάσεων, σε κτηνοτροφικές και λοιπές επιχειρήσεις, στους οικισμούς των τριών Δήμων της Π.Ε. Καστοριάς, με σκοπό τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Περιλαμβάνονται εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης, κατασκευής τεχνικών έργων, καθώς και εργασίες καθαρισμού τάφρων και οχετών.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε οδικό δίκτυο 22 χιλιομέτρων περίπου, σε όλη την Π.Ε. Καστοριάς, με τον αριθμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων να ανέρχεται σε 45.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.000.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕΠ 041.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καστοριάς και η προθεσμία περαίωσής του είναι δώδεκα μήνες.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις, του εν λόγω έργου, ανά Δήμο και Τοπική Κοινότητα:

Α. Δήμος Καστοριάς (Επιμέρους Προϋπολογισμός 500.000,00€)

 1. Άνω Πτεριά: Βελτίωση οδικού δικτύου 660μ. Ωφελούμενες επιχειρήσεις 2
 2. Κάτω Πτεριά: Βελτίωση οδικού δικτύου 130μ. Ωφελούμενες επιχειρήσεις 1
 3. Φωτεινή: Βελτίωση οδικού δικτύου 1.785μ. Ωφελούμενες επιχειρήσεις 4
 4. Κορησός: Βελτίωση οδικού δικτύου 2.350μ. Ωφελούμενες επιχειρήσεις 4
 5. Μεσοποταμία: Βελτίωση οδικού δικτύου 1.825μ. Ωφελούμενες οι επιχειρήσεις στην κτηνοτροφική περιοχή, Βελτίωση οδικού δικτύου 200μ. προς την θέση της γεφυροπλάστιγγας, Βελτίωση οδικού δικτύου 860μ. Ωφελούμενες επιχειρήσεις 2
 6. Μανιάκοι: Βελτίωση οδικού δικτύου 750μ. Ωφελούμενες οι επιχειρήσεις στην κτηνοτροφική περιοχή.
 7. Σιδηροχώρι: Βελτίωση οδικού δικτύου 851μ. Ωφελούμενες επιχειρήσεις 2
 8. Λεύκη: Βελτίωση οδικού δικτύου 350μ. Ωφελούμενες οι επιχειρήσεις των ιχθυοτροφείων, Βελτίωση οδικού δικτύου 220μ. Ωφελούμενες επιχειρήσεις 1
 1. Αυγή: Βελτίωση οδικού δικτύου 1.500μ. Ωφελούμενες επιχειρήσεις 1
 2. Κολοκυνθού: Βελτίωση οδικού δικτύου 400μ. Ωφελούμενες επιχειρήσεις 1
 3. Δενδρόχωρι: Βελτίωση οδικού δικτύου 1.600μ. Ωφελούμενες οι επιχειρήσεις στην κτηνοτροφική περιοχή.
 4. Οινόη: Βελτίωση οδικού δικτύου 900μ. Ωφελούμενες οι επιχειρήσεις στην κτηνοτροφική περιοχή.
 5. Χώρος στάθμευσης χιονοδρομικού κέντρου Βιτσίου: Βελτίωση επιφάνειας στάθμευσης 1.054,80 τμ.

Β. Δήμος Άργους Ορεστικού (Επιμέρους Προϋπολογισμός 250.000,00€)

 1. Οδός 1 : Βελτίωση οδικού δικτύου 965μ. που συνδέει τον οικισμό του Άργους Ορεστικού με το ΒΙ.ΠΑ. Καστοριάς και την Κτηνοτροφική Ζώνη της περιοχής
 2. Οδός 2: Βελτίωση οδικού δικτύου940μ. που συνδέει την Βιοτεχνική περιοχή του Άργους Ορεστικού με την Επαρχιακή Οδό προς Δισπηλιό.

Γ. Δήμος Νεστορίου (Επιμέρους Προϋπολογισμός  (250.000,00€)

 1. Κοτύλη: Βελτίωση οδικού δικτύου 60μ. Ωφελούμενες οι επιχειρήσεις 1
 2. Νεστόριο: Βελτίωση οδικού δικτύου 1.360μ. Ωφελούμενες οι επιχειρήσεις 2
 3. Κάτω Πτελέα: Βελτίωση οδικού δικτύου 900μ. Ωφελούμενες οι επιχειρήσεις 2
 4. Πολυάνεμος: Βελτίωση οδικού δικτύου 290μ. Ωφελούμενες οι επιχειρήσεις 2
 5. Μεσόβραχος: Βελτίωση οδικού δικτύου 1.946μ. Ωφελούμενες οι επιχειρήσεις 2
 6. Επταχώρι: Κατασκευή τεχνικού 10μ. Ωφελούμενες οι επιχειρήσεις 1

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2022, αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης και για τη β’ φάση της βελτίωσης των υποδομών, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς, ένα έργο που από τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί, εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την πρόσβαση σε 400 επιχειρήσεις.

Η Περιφερειακή Αρχή τηρεί στο ακέραιο τη δέσμευση της για υλοποίηση έργων οδικών υποδομών, που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα των κτηνοτροφικών και λοιπών επιχειρήσεων, συνεισφέροντας με ουσιαστικό τρόπο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, στη μείωση του κόστους των μεταφορών και στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας αυτών.