Υπεγράφη η σύμβαση του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών, τοιχίων, τοίχων και πεζοδρομίων στους οικισμούς του Δήμου Νεστορίου».   

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών, τοιχίων, τοίχων και πεζοδρομίων στους οικισμούς του Δήμου Νεστορίου», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο Δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος,  στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινας Κοζατσάνη.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 165.000€ με Φ.Π.Α., όπου περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης και έπειτα την πραγματοποίηση διαφόρων παρεμβάσεων στον Δήμο Νεστορίου, που αφορούν:

  • Βελτίωση τοιχίων και τοίχων στους οικισμούς Χρυσής, Νεστορίου, Κυψέλης και Επταχωρίου, ώστε να αποκατασταθούν οι φθορές
  • Διαμόρφωση πεζοδρομίων εντός του οικισμού Διποταμίας με όλα τα απαραίτητα ρυθμιστικά στοιχεία διέλευσης των πεζών, αλλά και της εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ.
  • Εργασίες αποπεράτωσης φθορών σε όψεις του Τζημοπούλειου Λαογραφικού μουσείο Επταχωρίου.
  • Βελτίωσης της βατότητας της κεντρικής οδού εισόδου του οικισμού Κρανοχωρίου, όπου έχει υποστεί φθορές λόγω χαμηλών  θερμοκρασιών  και  παλαιότητας του  οδοστρώματος.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει πλήρως την κατασκευή του έργου μέχρι το ποσό των 165.000 ευρώ  από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 (ΚΑΠ) της Π.Ε. Καστοριάς, ενώ ο Δήμος Νεστορίου αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου.