πινακίδες σήμανσης

Ξεκίνησαν οι Εργασίες Βελτίωσης Σήμανσης & Αντικατάστασης Στηθαίων, προϋπολογισμού 200.000€  από  την Π.Ε. Καστοριάς

Δελτία Τύπου

Μετά από λεπτομερή καταγραφή των πινακίδων σήμανσης του Επαρχιακού Δικτύου, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Καστοριάς, ξεκίνησαν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Καστοριάς».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 200.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ κα προβλέπει την τοποθέτηση νέων πινακίδων σήμανσης, την αντικατάσταση των φθαρμένων πινακίδων, καθώς και την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα σημεία του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Καστοριάς. 

Οι εργασίες εκτελούνται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

πινακίδες σήμανσης πινακίδες σήμανσης πινακίδες σήμανσης πινακίδες σήμανσης πινακίδες σήμανσης πινακίδες σήμανσης πινακίδες σήμανσης πινακίδες σήμανσης στηθαία ασφαλείας στηθαία ασφαλείας στηθαία ασφαλείας