εστίες φωτιάς, ήλιος και ανεμοδούρι

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Στα πλαίσια υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εκδίδεται καθημερινά κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών (κάντε κλικ εδώ).

  

Ο εν λόγω χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που συμβάλλει αποτελεσματικά στην  προληπτική οργάνωση και τον συντονισμό για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.

Έχει ως κύριο  στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς ενημερώνονται καθημερινά από τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και ενεργούν τα δέοντα και τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.