στρατιώτες σε πόλεμο

Επικαιροποίηση στοιχείων των Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

EΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ                                                            Κοζάνη:  05/08/2019

ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΟΖΑΝΗΣ & Δυτικής Μακεδονίας  1912-1949

ΧαρισίουΜεγδάνη 1 Τ.Κ 50100

Τηλ. 2461022596

Κιν. 6983107364

Email: syndesmosethnikos@ yahoo.com 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Παρακαλούνται όλοι οι Ανάπηροι και τα Θύματα Πολέμου Νομού Καστοριάς να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1912-1949 με έδρα την πόλη της Κοζάνης και στα τηλέφωνα 2461022596 και 6988227935 για ενημέρωση επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και συγκεκριμένα στην ΔΕΠΑΘΑ.

  Παρακαλούνται όπως αποστείλουν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση syndesmosethnikos@yahoo.com , είτε ταχυδρονικά στην διέυθυνση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Χ. Μεγδάνη 1 τ.κ 50100 Κοζάνη τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση υπογγεγραμένη
  • Τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης απο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ