πρωθυπουργός-περιφερειάρχης

 Τα θετικά αποτελέσματα για την περιοχή  από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού  Κ. Μητσοτάκη στην Π.Ε. Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Στην απόρροια της διήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Καστοριά και στο πλαίσιο της παρουσίασης του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, που έγινε στην Κοζάνη, τα  θετικά αποτελέσματα, όσον αφορά την Καστοριά,  διά στόματος του κυβερνητικού επιτελείου, ήταν:

  • Φράγμα Νεστορίου: συνέχεια υλοποίησης του, με κατακύρωση του επόμενου μειοδότη ανάδοχου. Υπεγράφη η υπουργική απόφαση που προβλέπει την αντίστοιχη διαδικασία, υπολειπόμενου προϋπ. 22 εκ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα για την περιοχή, που αφορά στην κατασκευή φράγματος επί της κοίτης του δυτικού κλάδου του ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Νεστορίου του Ν. Καστοριάς μέγιστης χωρητικότητας 19,42 Χ 106 m3 με σκοπό την άρδευση 70.860 στρεμμάτων, την ύδρευση των κατάντι οικισμών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Φράγμα και Αρδευτικό Διποταμίας: ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 30,1 εκ. ευρώ

Ένα ακόμη μεγάλο έργο που θα αρδεύει περ. 4.000 στρέμματα και θα ενισχύσει περαιτέρω τον αγροτικό τομέα (Γεωργία-Κτηνοτροφία) της περιοχής.

  • Σιδηροδρομική σύνδεση Π.Ε. Καστοριάς από Καλαμπάκα- Σιάτιστα- Καστοριά (Ιεροπηγή) – Πόγραδετς.

Επίσημα ανακοινώθηκε ότι η εν λόγω Διαδρομή προκρίθηκε με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης ανάλυσης κόστους-οφέλους. Η σύνδεση, η οποία θα ενώνει την Ελλάδα με την Αλβάνια και γενικά με τα νοτιοδυτικά Βαλκάνια,  θα προσδώσει μία νέα δυναμική για την περιοχή, καθώς  η Καστοριά θα αποτελεί έναν σημαντικό οικονομικό συγκοινωνιακό κόμβο στη Βόρεια Ελλάδα, με οικονομικές και αναπτυξιακές δυνατότητες.

  • Αεροδρόμιο Καστοριάς, υλοποιείται η τελική φάση εκπόνησης των απαραίτητων μελετών (από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς) και θα υπάρξει η χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού 1,8 εκ. ευρώ.

Παρεμβάσεις που έρχονται να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της περιοχής, θέτοντας τις βάσεις για αύξηση της τουριστικής και εμπορικής  κίνησης.

  • Δημιουργία Παραρτήματος Φορέα Διαχείρισης (Λίμνης) Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Καστοριά.

Με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής. Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά. Η προστασία και ανάδειξή τους είναι μείζονος σημασίας.

  • Ολόκληρη της διαδικασίας παραχώρησης του δασικού φυτωρίου Άργους Ορεστικού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας επισκέψιμος βοτανικός κήπος, με σκοπό την επιστημονική έρευνα της χλωριδικής βιοποικιλότητας, την διατήρησή της, αλλά και την περιβαλλοντική πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και αναψυχή των πολιτών.

  • Τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης 4.000 ωφελούμενων για την Καστοριά, προϋπ.  10 εκ. ευρώ.

Παρέμβαση που θα προσφέρει κατάρτιση και επανακατάρτιση στο μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων, με σκοπό την εργασιακή τους αποκατάσταση και με βάση τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό που θα προκύψουν από τις επερχόμενες επενδύσεις στην περιοχή μας.

  • Παράταση της δράσης των αναστολών στον τομέα της γούνας μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, σε ένα κλάδο που πλήττεται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

  • Θετική αναφορά από τα πλέον αρμόδια χείλη των αντίστοιχων υπουργών έγινε και στο ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα η περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς, αποτελεί την περιοχή με την μεγαλύτερη ανάπτυξη έργων αρδευτικών δικτύων και γενικότερα έργων εγγείων βελτιώσεων (φράγματα, αρδευτικά, αναδασμοί), καθώς επίσης και  περιοχή με την μεγαλύτερη ασφάλεια, αφού εδώ παρουσιάζονται τα μικρότερα ποσοστά εγκληματικότητας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες δώδεκα Περιφέρειες της Ελλάδος.πρωθυπουργός-περιφερειάρχης