Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, άρση κατάπτωσης βράχων & διαμόρφωση δασικών & αγροτικών δρόμων.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίαςμε το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που εκτελέστηκαν το τελευταίο διάστημα αφορούσαν, άρση καταπτώσεων  βράχων καθώς και διαμόρφωση δασικών και αγροτικών δρόμων καθώς και,  στις περιοχές :

Άρση κατάπτωσης βράχων, στην περιοχή Λιανοτοπίου– Τρίλοφου :

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, άρση κατάπτωσης βράχων & διαμόρφωση δασικών & αγροτικών δρόμων. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, άρση κατάπτωσης βράχων & διαμόρφωση δασικών & αγροτικών δρόμων. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, άρση κατάπτωσης βράχων & διαμόρφωση δασικών & αγροτικών δρόμων. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, άρση κατάπτωσης βράχων & διαμόρφωση δασικών & αγροτικών δρόμων. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, άρση κατάπτωσης βράχων & διαμόρφωση δασικών & αγροτικών δρόμων. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, άρση κατάπτωσης βράχων & διαμόρφωση δασικών & αγροτικών δρόμων. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, άρση κατάπτωσης βράχων & διαμόρφωση δασικών & αγροτικών δρόμων. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, άρση κατάπτωσης βράχων & διαμόρφωση δασικών & αγροτικών δρόμων. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, άρση κατάπτωσης βράχων & διαμόρφωση δασικών & αγροτικών δρόμων.

Διαμόρφωση δασικών δρόμων στον Γράμμο :

Διαμόρφωση δασικών δρόμων στον Γράμμο Διαμόρφωση δασικών δρόμων στον Γράμμο Διαμόρφωση δασικών δρόμων στον Γράμμο Διαμόρφωση δασικών δρόμων στον Γράμμο Διαμόρφωση δασικών δρόμων στον Γράμμο Διαμόρφωση δασικών δρόμων στον Γράμμο Διαμόρφωση δασικών δρόμων στον Γράμμο Διαμόρφωση δασικών δρόμων στον Γράμμο Διαμόρφωση δασικών δρόμων στον Γράμμο Διαμόρφωση δασικών δρόμων στον Γράμμο

Διαμόρφωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας στην περιοχή της Βυσινιάς :

Διαμόρφωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας στην περιοχή της Βυσινιάς Διαμόρφωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας στην περιοχή της Βυσινιάς Διαμόρφωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας στην περιοχή της Βυσινιάς Διαμόρφωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας στην περιοχή της Βυσινιάς Διαμόρφωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας στην περιοχή της Βυσινιάς Διαμόρφωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας στην περιοχή της Βυσινιάς Διαμόρφωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας στην περιοχή της Βυσινιάς Διαμόρφωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας στην περιοχή της Βυσινιάς

Διαμόρφωση του δρόμου Μελισσοτόπου – Πολυκεράσου :

Διαμόρφωση του δρόμου Μελισσοτόπου – Πολυκεράσου Διαμόρφωση του δρόμου Μελισσοτόπου – Πολυκεράσου Διαμόρφωση του δρόμου Μελισσοτόπου – Πολυκεράσου Διαμόρφωση του δρόμου Μελισσοτόπου – Πολυκεράσου Διαμόρφωση του δρόμου Μελισσοτόπου – Πολυκεράσου Διαμόρφωση του δρόμου Μελισσοτόπου – Πολυκεράσου Διαμόρφωση του δρόμου Μελισσοτόπου – Πολυκεράσου Διαμόρφωση του δρόμου Μελισσοτόπου – Πολυκεράσου

Αντίστοιχες εργασίες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Η Περιφερειακή Αρχή με διαρκείς παρεμβάσεις ενισχύει την οδική ασφάλεια και βελτιώνει τις υποδομές συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας της περιοχής, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.