Αγελάδα

Εκπαίδευζη Εξουσιοδοτημένων Σπερματεγχυτών.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον “Καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης (Τ/Σ) και συγχρονισμού οίστρου (Σ/Ο) στα παραγωγικά ζώα της χώρας, καθώς και της διακίνησης του σπέρματος στην Ελληνική Επικράτεια”

Δείτε εδώ το έγγραφο του Υπουργείου