Συνάντηση Εργασίας με θέμα την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την επίτευξη του στόχου της αποκατάστασης των ευτροφικών αστικών λιμνών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Καστοριάς, μετά από σχετικό αίτημα του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση   των οικοσυστηματικών προβλημάτων των  ευτροφικών αστικών  λιμνών.

Στην εν λόγω συνάντηση, η οποία διεξήχθη υπό το συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Σωτήρη Αδαμόπουλου, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Ιωαννίνων, η αρμόδια Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννίνων Βάσω Μέγα συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου αλλά και της Π.Ε. Ιωαννίνων,  υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και της Π.Ε. Καστοριάς. Επιπρόσθετα, συμμετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών φορέων που αποτελούν την επιτροπή στήριξης που έχει συγκροτηθεί για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς καθώς και μέρος των Πανεπιστημιακών που στηρίζουν επιστημονικά το έργο της βιοδιαχείρισης της λίμνης Καστοριάς για την επίτευξη του στόχου της αποκατάστασης της. Αναλυτικά παραβρέθηκαν η Μαρία Μουστάκα από το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ και ο Ζήσης Μάλλιος από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ομώνυμου Πανεπιστημίου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, τόνισε έντονα την ανάγκη συνεργασίας για την  επίτευξη του στόχου της δίκαιης ανάπτυξης χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε παρουσίαση των έργων αλλά και των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός του βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τροχιά ωρίμανσης από πλευράς της Π.Ε. Καστοριάς.

Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων, κατά την οποία έγινε ανταλλαγή προβληματισμών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με στόχο την υλοποίηση όλων εκείνων των νευραλγικών παρεμβάσεων που στόχο θα έχουν την σταδιακή ανάταση των δυο αδελφών λιμναίων οικοσυστημάτων μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση τους.

 Από τη συνάντηση προέκυψε σχεδόν αβίαστα η ανάγκη σύνταξης και υπογραφής ενός μνημονίου συνεργασίας υπό την σκέπη των αρμοδίων επιστημονικών φορέων, που σκοπό θα έχει πέρα από την καταγραφή των μέχρι σήμερα καλών πρακτικών, την ιεράρχηση των απαιτούμενων επιστημονικά έργων –δράσεων που θα διασφαλίσουν τη μακροβιότητα των δυο λιμναίων οικοσυστημάτων.