Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Σε εξέλιξη οι Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης. 35 θέσεις στην Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Σε εξέλιξη οι Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης. 35 θέσεις στην Π.Ε. Καστοριάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των αιτήσεων για τις 25.000 θέσεις του νέου Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς υπάρχουν 35 θέσεις απασχόλησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους άνεργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Παρασκευή 18 Μαρτίου.