λεκτικό διαγωνισμός

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο.6 προς Λάγκα – Βράχο”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό το έργο : «Συντήρηση Επ. Οδικού  Δικτύου Ε.Ο.6 προς Λάγκα – Βράχο», προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α), με δικαίωμα συμμετοχής πτυχίων Α2 και άνω τάξης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.Το έργο θα εκτελεστεί στο Επ. Οδικό Δίκτυο προς Λάγκα Βράχο του νομού Καστοριάς.