Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στην επιχείρηση BIC – ΒΙΟΛΕΞ ΑΕ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Περίληψη της Πράξης