Α’ Πρότυπη Προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Καστοριά 03-06 Οκτωβρίου 2019

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Στην Καστοριά από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, θα πραγματοποιηθεί η Α’ Πρότυπη Προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, από την ομάδα «Let’s Be ΚαστοριάΝέοι».

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσομοίωσης της λειτουργίας του δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης που υλοποιείται σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Τα παιδιά αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο και καίριες θέσεις  θα συζητήσουν, θα προτείνουν, θα επιχειρηματολογήσουν και θα αποφασίσουν για θέματα που αφορούν την κοινωνία μας.

Δείτε εδώ το  Πρόγραμμα, το ιστορικό πλαίσιο-θέματα της Α’ Πρότυπης Προσομοίωσης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.