ΔΗΝΑΚ

Προμήθεια Αθλητικού Υλικού για το Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο Καστοριάς από την  Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς και τον Δήμο Καστοριάς.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά την συνεδρίαση στις 07/06/22, η έγκριση του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-ΠΕ Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την Προμήθεια Αθλητικού Υλικού για το Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο Καστοριάς.

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι προϋπολογισμού 11.500€. Το ποσοστό συμμετοχής για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-ΠΕ Καστοριάς είναι 90% και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών πόρων της Π.Ε. Καστοριάς.

 Η Περιφερειακή Αρχή επενδύει στην συστηματική προαγωγή του Αθλητισμού, βελτιώνει τις αθλητικές της υποδομές και θέτει τις βάσεις καθιέρωσης και διεξαγωγής περισσότερων αθλητικών διοργανώσεων στην περιοχή.