φυτά καπνά

Πληρωμή δικαιούχων του Προγράμματος της Ολοκληρωμένη Διαχείριση στα Καπνά

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής γνωστοποιεί ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ Καστοριάς, η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων του Προγράμματος της Ολοκληρωμένη Διαχείριση στα Καπνά (2η πρόσκληση 4539/02-4-2012) έτους 2014, για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους στην γραμματεία της ΔΑΟΚ Καστοριάς γρ 2, δηλαδή, μέχρι και την Παρασκευή στις 23 Δεκεμβρίου 2016.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνο του προγράμματος, κα  Δημητρακοπούλου Ζ. στο γραφείο 8 της ΔΑΟΚ Καστοριάς, στο τηλ.:  2467350254.