μοβ λεκτικό θέσεις εργασίας

Πίνακας Κατάταξης Προσωπικού ΙΔΟΧ στην ΠΕ Καστοριάς λόγω covid-19.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Από το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι  έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Διοικητηρίου (στο ισόγειο) καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καστοριάς,  ο πίνακας κατάταξης  και βαθμολογίας για την πρόσληψη ενός ΠΕ Κτηνιάτρου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  (ΙΔΟΧ) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών  αναγκών, λόγω της ανάγκης λήψης προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων για τον covid-19.

Δείτε τον πίνακα Κατάταξης