Παράδοση τεσσάρων (4) tablet από την Π.Ε. Καστοριάς στο Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον Καστοριάς (ΚΠΕ).

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Στην παράδοση τεσσάρων tablet προς το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον Καστοριάς (ΚΠΕ Καστοριάς), προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα tablet πρόκειται να συμβάλλουν στο εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν τα στελέχη του κέντρου, κυρίως σε μαθητές αλλά και οποιονδήποτε πολίτη το επισκεφτεί, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει κάποιες ψηφιακές εφαρμογές, στοχεύοντας στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τόπου, τόσο του φυσικού  όσο και του πολιτισμικού περιβάλλοντος της Καστοριάς.