δασικός χάρτης καστοριας

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Καστοριάς.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από την Διεύθυνση Δασών Καστοριάς γνωστοποιείται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τον αναρτημένο δασικό χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Δισπηλιού, Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς), έως τις 15 Νοεμβρίου 2021.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι στις 06 Δεκεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη  στην ιστοσελίδα του “Ελληνικού Κτηματολογίου” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), μέσω της οποίας, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.