Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των Κόμβων Φωτεινής-Μεταμόρφωσης & Γκιόλε πρ. 900.000,00€

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των Κόμβων Φωτεινής-Μεταμόρφωσης και Γκιόλε, προϋπολογισμού 900.000,00 €, που χρηματοδοτήθηκαν  από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πρόκειται για  δύο κόμβους, ένας κυκλικός επί της Ε.Ο. 22 στη διασταύρωση Φωτεινής Μεταμόρφωσης με εξωτερική διάμετρο 41 m και ένας διπλός κυκλικός κόμβος σε σχήμα οκτώ επί της Ε.Ο. 24 τύπου Dumbbell, στη διασταύρωση προς Μαυροχώρι (Γκιόλε) με εξωτερικές διαμέτρους 16 m και  18 m.

Με το έργο εξασφαλίζεται η συνεχόμενη ροή, μειώνεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση, αυξάνεται η ασφάλεια της κυκλοφορίας και διευκολύνεται η διέλευση των οδηγών.

Κόμβος Φωτεινής-Μεταμόρφωσης :

Κόμβος Γιόλε :

Κόμβος Γκιόλε Κόμβος Γκιόλε Κόμβος Γκιόλε