γεφύρι Κουσιουμπλή

Ολοκληρώθηκαν οι Εργασίες Αναβάθμισης στο Ιστορικό Γεφύρι Κουσιουμπλή Επταχωρίου από την Π.Ε. Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς οι εργασίες αναβάθμισης του Τοξωτού Γεφυριού Κουσιουμπλή, στην περιοχή  του Επταχωρίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς».

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου, το  οποίο περιλάμβανε διάφορες δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλο το δίκτυο ευθύνης της Π.Ε. Καστοριάς  (ενδεικτικά υπενθυμίζεται: κατασκευή  δύο αντιπλημμυρικών αναχωμάτων στην Αγία Άννα και τριών στο Κρανοχώρι, καθαρισμός της δεξαμενής υδρομάστευσης και του αποστραγγιστικού καναλιού στο Μακροχώρι, καθαρισμός ρεμάτων από φερτές ύλες και αυτοφυή βλάστηση στην Μεταμόρφωση, αλλά και στην κοίτη του ξηροποτάμου που βρίσκεται εκατέρωθεν των τοπικών κοινοτήτων Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης, παρεμβάσεις στο ρέματα Τοιχιού και Κεφαλαρίου, διευθετήσεις ρεμάτων σε Διποταμία, Κομνηνάδες και Οινόη και όπου αλλού κρίθηκε απαραίτητο), μεταξύ των οποίων και τις  παρεμβάσεις στο Γεφύρι, ήταν 690.000€ και εκτελέστηκαν με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Την περιοχή επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος με τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων Στέλιο Κοτσάκο, την Προϊσταμένη Συγκοινωνιακών Έργων Βάσω Σιδηροπούλου, τον Προϊστάμενο Δομών Περιβάλλοντος Χαράλαμπο Δόλλα και τον μηχανικό της υπηρεσίας Γιάννη Πνευμονίδη, για να δουν από κοντά τις εργασίες που εκτελέστηκαν.

Πρόκειται για εργασίες αναβάθμισης  στο ιστορικό πέτρινο γεφύρι που χτίστηκε στα τέλη 18ου ή αρχές 19ου αιώνα, σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες ενενηντάχρονων Επταχωριτών. Το γεφύρι εντασσόταν στον πολυσύχναστο επί τουρκοκρατίας δρόμο που οδηγούσε από την Ήπειρο στη Μακεδονία μέσω Φούρκας. Κτίστες του ήταν οι:  Γεώργιος Δήμος, Τσιαμοχρήστος, και οι αδερφοί Γαλάνη, όλοι τους μάστορες από το Επταχώρι. Είναι  ένα Μονότοξο  γεφύρι με το άνοιγμα του τόξου  να φτάνει τα  13,50 μ. και το ύψος του τα  8,30 μ.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν από την Π.Ε. Καστοριάς αφορούσαν την κατασκευή κατάντι  του γεφυριού αντιπλημμυρικού αναβαθμού με οπλισμένο σκυρόδεμα, ράβδους αγκύρωσης και προστατευτικά συρματοκιβώτια. Επίσης, έγινε αποκατάσταση με λιθοδομή των κατεστραμμένων τμημάτων του και τοποθετήθηκαν πληροφοριακές πινακίδες. Παράλληλα, έγινε λιθόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο γεφύρι. 

γεφύρι Κουσιουμπλή γεφύρι Κουσιουμπλή  γεφύρι Κουσιουμπλή γεφύρι Κουσιουμπλή

 

 

γεφύρι Κουσιουμπλή γεφύρι Κουσιουμπλή

γεφύρι Κουσιουμπλή γεφύρι Κουσιουμπλή