καθαρισμός τάφρων

Ολοκληρώνονται οι εργασίες καθαρισμού τάφρων του επαρχιακού οδικού δικτύου  Αγίας Κυριακής – Ιεροπηγής από την Π.Ε. Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώνονται οι εργασίες καθαρισμού των τάφρων του Επαρχιακού οδικού δικτύου Αγίας Κυριακής – Ιεροπηγής από τα μηχανήματα του αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Τις τελευταίες ημέρες γίνονται παρεμβάσεις καθαρισμού των τάφρων δεξιά και αριστερά του δρόμου καθ’ όλο το επαρχιακό δίκτυο Αγίας Κυριακής – Ιεροπηγής όπου υπήρχε έντονη αυτοφυή βλάστηση, προκειμένου να βελτιωθεί η ορατότητα στην κυκλοφορία των διερχόμενων οδηγών  αλλά και η ορατότητα της σήμανσης του δρόμου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην απορροή των όμβριων υδάτων.

 καθαρισμός τάφρωνκαθαρισμός τάφρωνκαθαρισμός τάφρωνκαθαρισμός τάφρωνκαθαρισμός τάφρωνκαθαρισμός τάφρωνκαθαρισμός τάφρωνκαθαρισμός τάφρων

καθαρισμός τάφρων