Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη Διαγωνισμού Ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας Άξονας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών
Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη Διαγωνισμού Ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας Άξονας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα»

Δημοσιεύτηκε,  σήμερα, Τετάρτη 02 Μαρτίου 2022, η προκήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας Άξονας:Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα». Η προθεσμία υποβολής είναι έως: 13 Απριλίου 2022

Αναθέτουσα αρχή είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε., σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφτηκε το Νοέμβριο του 2021, μεταξύ του εκπροσώπου της εταιρείας και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Κασαπίδη.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 71.076.998,40 ευρώ με ΦΠΑ και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (ΕΣΠΑ).

Αντικείμενο του έργου είναι αποτελεί η πλήρης κατασκευή της αρτηρίας της νέας Επαρχιακής Οδού, που εντάσσεται στον οδικό άξονα Καστοριάς – Πτολεμαΐδας και βρίσκεται στα Διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας και απολήγει στα όρια του νομού Κοζάνης.

Η αρτηρία έχει μήκος 10,40 χλμ. περίπου και συνολικό πλάτος ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος 8,0μ., περιλαμβάνοντας, μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ ανά κατεύθυνση και επιπλέον λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25μ.  Σε περιοχές με κλίση ανωφέρειας μεγαλύτερη του 6%, προστίθεται λωρίδα βραδυπορείας, πλάτους 3,5μ. για την κίνηση των βαρέων οχημάτων.

 Στα πλαίσια κατασκευής της αρτηρίας προβλέπεται και η κατασκευή:

  • τεσσάρων (4) ισόπεδων κόμβων:
  • της σήραγγας Κλεισούρας, διπλής κατεύθυνσης μήκους 1.365μ, με σήραγγα διαφυγής 1.383μ., σε ιδιαίτερα ορεινό ανάγλυφο
  • μίας (1) γέφυρας (ρέματος Κώτουρη), μήκους 34,60μ περίπου,
  • τεσσάρων (4) Κάτω Διαβάσεων
  • δυο κτιρίων στα μέτωπα της σήραγγας,

καθώς και η πλήρης αποκατάστασης των συνδέσεων υφιστάμενου τοπικού οδικού δικτύου.

Με την δημοσίευση της συγκεκριμένης προκήρυξης ανάθεσης κατασκευής του μεγάλου αυτού έργου,  ικανοποιείται ένα  διαχρονικό αίτημα των πολιτών της Καστοριάς, της Εορδαίας και του Αμυνταίου, αφού η υλοποίησή του, όχι μόνο θα ενώσει τις τρεις περιοχές, αλλά θα αποτελέσει εφαλτήριο περιφερειακής ανάπτυξης στο εμπόριο, στις μεταφορές, στον τουρισμό, μειώνοντας τις αποστάσεις και εξασφαλίζοντας την οδική ασφάλεια.