εικόνα με νέεες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν

ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Καστοριάς: Ειδικότητες σχολικού έτους 2019-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από την ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση με τις νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά  το σχολικό έτος 2019-2020

 Μαθητεία είναι το σύστημα  Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας.

Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες, απόφοιτοι τουλάχιστον της Α’ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας είναι διετής.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2019-20, είναι οι παρακάτω:

  1. Υφάσματος Ένδυσης (Κοπτική Ραπτική- Σχέδιο Μόδας)
  2. Επεξεργασία Γούνας
  3. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
  4. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ και Δικτύων

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:

Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καστοριάς ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται από την γραμματεία), από 18/06/2019 έως 31/08/2019.