δύο μαύροι αγριόχοιροι

Μέτρα Βιοασφάλειας Θήρας-Διαχείριση Θυμάτων Τι πρέπει να προσέχουμε

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

 Από το τμήμα Κτηνιατρικής  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς και βάση εγγράφων του ΥΠ.Α.Α.Τ γνωστοποιείται ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα βιοασφάλειας  θήρας και τη διαχείριση των θυμάτων, η οποία αναφέρει:

Έχοντας υπόψη τη ραγδαία εξάπλωση του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των χοιροειδών στη Βουλγαρία και τον κίνδυνο εισόδου της νόσου στη χώρα μας, που συνεπάγεται βαρύτατες συνέπειες στη ζωική παραγωγή χοιρινών και των προϊόντων κρέατος αυτών, αλλά και στη θήρα, και με βάση το γεγονός ότι οι αγριόχοιροι και οι ημίαιμοι χοίροι εκτατικής εκτροφής, αποτελούν το συνδετικό κρίκο μετάδοσης του ιού στις σταυλισμένες εκμεταλλεύσεις χοιρινών , επισημαίνουμε τα εξής :

  1. Είναι απαραίτητη η ΑΥΣΤΗΡΗ τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από πλευράς όλων των κυνηγών, που συνίστανται στα εξής :
  2. Αποφυγή χρήσης των εντοσθίων ή του κρέατος του θηράματος ως ζωοτροφή για οποιοδήποτε είδος ζώου συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών σκύλων
  3. Χλωρίωση και απόρριψη των σπλάχνων και των εντοσθίων με επιτόπια ταφή.
  4. Αποφυγή έκθεσης των θηραμάτων σε ανοικτά οχήματα μεταφοράς (δίκην «τροπαίου»), η οποία επιφέρει την επιβολή προστίμων για πιθανή διασπορά μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων
  5. Αποφυγή εισόδου των κυνηγών σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις
  6. Ειδικά για τους κυνηγούς που δραστηριοποιούνται και σε γειτονικές χώρες όπου ενδημεί το νόσημα ή άλλες γειτονικές τους χώρες κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, να γίνεται απολύμανση των οχημάτων και να τηρούνται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας σχετικά με τα υποδήματα, το ρουχισμό και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκαν.
  7. Σε ότι αφορά τη διαχείριση του κρέατος των θηραμάτων και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 549/205467/13-08-2019 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής επισημαίνεται ότι για τη δωρεάν διάθεση ή αγοραπωλησία κρέατος αγριόχοιρων θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις των ενωσιακών Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 854/2004 σχετικά με την ύπαρξη κέντρων χειρισμού θηραμάτων και την κατάρτιση των κυνηγών. Ως εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων, ορίζονται οι εγκαταστάσεις στις οποίες τα θηράματα και το κρέας θηραμάτων που λαμβάνεται από τη θήρα παρασκευάζονται για τη διάθεσή τους στην αγορά, όπου και διεξάγεται ο επίσημος κτηνιατρικός έλεγχος. Τονίζεται ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις στη χώρα. Κατά συνέπεια το κρέας των θηραμάτων θα προορίζεται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση.