Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς: Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας. Εμβολιασμοί κόκκινων αλεπούδων με εμβόλια- δολώματα

Πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Κτηνιατρικής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ότι την 3η  Νοεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε ο εναέριος εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων. Η περίοδος ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας για το φθινόπωρο του 2016  ξεκινά έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση των εμβολιασμών και θα διαρκέσει για δύο μήνες.

     Κατά την περίοδο των δύο μηνών, θα γίνεται δειγματοληψία από ζωντανές αλεπούδες, οι οποίες θα συλλέγονται:

  • από τα μέλη των συνεργείων δίωξης, τα οποία έχουν ήδη συσταθεί, αλλά και
  • από κυνηγούς, οι οποίοι μπορούν να θανατώνουν αλεπούδες κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, διενεργώντας εξόδους χωρίς τη συνοδεία των μελών των συνεργείων δίωξης.

      Στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή τριάντα τριών (33) αλεπούδων στην Π.Ε. Καστοριάς [δύο (2) ανά 100 τετρ.χλμ., σύμφωνα με τον χάρτη που συνημμένα αποστέλλεται].

Δείτε εδώ το έντυπο των κηνυγών

     Αναφορικά με τις αποζημιώσεις για την συλλογή δειγμάτων το έτος 2016, στα πλαίσια της εφαρμογής Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας η διαδικασία προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ Αριθμ. 1677/65137/06.06.2016 «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2016» (ΦΕΚ Β 1639). Για τα δείγματα που θα συλλεγούν μέσα στο 2017 η διαδικασία αποζημιώσεων θα είναι ανάλογη με του προηγούμενου έτους και θα θεσμοθετηθεί με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2017» η οποία θα εκδοθεί το 2017 και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017.

     Οι φύλακες θήρας και οι κυνηγοί που διαθέτουν άδεια θήρας μπορούν να λαμβάνουν αποζημίωση ύψους 30 € ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή στα πλαίσια του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας.

     Για την διαδικασία της αποζημίωσης, μαζί με το κατάλληλα συσκευασμένο δείγμα, θα πρέπει να προσκομίζονται στις κτηνιατρικές αρχές τα ακόλουθα:

  1. Έντυπο αποστολής δείγματος κατάλληλα συμπληρωμένο (Παράρτημα Α)

2.Αίτημα πληρωμής στο οποίο θα αναφέρεται και το ΑΦΜ και ο τραπεζικός

   λογαριασμός (IBAN) του αιτούντος (Παράρτημα Β)

3.Έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα (κυνηγός ή φύλακας θήρας) και άδεια θήρας σε ισχύ (όποτε απαιτείται).

    Στο πλαίσιο συλλογής δειγμάτων κατά την συμμετοχή των φυλάκων θήρας και των κυνηγών σε συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί , δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Όταν οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ κατά την συλλογή δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας.

     Οι υπεύθυνοι κτηνίατροι του προγράμματος και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

α.α. Ονοματεπώνυμο κτηνιάτρου Διεύθυνση προσκόμισης θανατωμένων ζώων Τηλέφωνο επικοινωνίας
1 Γκόγκης Χρήστος Τμήμα Κτηνιατρικής, 6ο χλμ Καστοριάς-Μεσοποταμίας 2467071799 & 6944724539
2 Δημοπούλου Σμαράγδα Τμήμα Κτηνιατρικής, 6ο χλμ Καστοριάς-Μεσοποταμίας 2467076023 & 6946781792

   Οι εφημερεύοντες κτηνίατροι, καθώς και οι εβδομαδιαίες εφημερίες για τον μήνα Δεκέμβριο 2016, έχουν ως εξής:

Εβδομάδα Εφημερεύων Κτηνίατρος Τηλέφωνα επικοινωνίας
4 έως 10 Δεκεμβρίου 2016 Δημοπούλου Σμαράγδα 6946781792 & 2467076023
11 έως 17 Δεκεμβρίου 2016 Γκόγκης Χρήστος 6944724539 & 2467071799
18 έως 24 Δεκεμβρίου 2016 Δημοπούλου Σμαράγδα 6946781792 & 2467076023
25 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 Γκόγκης Χρήστος 6944724539 & 2467071799