Γνωστοποίηση κρούσματος του Επιβλαβή Οργανισμού Καραντίνας Xylella fastidiosa & Ενημέρωση σχετικά με Έλεγχο που διενήργησε η Επιτροπή της Ε.Ε

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ακολουθεί η κάτωθι ανακοίνωση:

-Γνωστοποίηση κρούσματος του Επιβλαβή Οργανισμού Καραντίνας Xylella fastidiosa στην Περιφέρεια της Μαδρίτης της Ηπειρωτικής Ισπανίας.

– Ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του Ελέγχου που διενήργησε η Επιτροπή της Ε.Ε. στην περιοχή του Αλικάντε της Ηπειρωτικής Ισπανίας.

Σε ενέργεια του 3929/53934/12-04-2018 εγγράφου του ΥΠΑΑΤ με το ανωτέρω θέμα , ενημερώνουμε όλους τους εμπλεκόμενους ( φυτώρια, σημεία πώλησης καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρειών διεθνών μεταφορών, παραγωγών, συνεταιρισμών, γεωπόνων του δημοσίου και ιδιωτών, τελωνιακών, Δήμων και Εργολάβων δημοσίων  κηποτεχνικών έργων) για τον Επιβλαβή Οργανισμού Καραντίνας Xylella fastidiosa.

1.-Στην  E.E. έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Επιβλαβή Οργανισμού Καραντίνας Xylella fastidiosa (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, κλπ.).

2.- Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 2015/789/ΕΕ ,σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Οργανισμού Xylella fastidiosa

Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δεν έχει εντοπιστεί το παθογόνο αυτό, και η διατήρηση της Χώρας απαλλαγμένης  από το επικίνδυνο βακτήριο είναι θέμα Εθνικής Σημασίας και Ύψιστου Δημόσιου Συμφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καστοριάς, τηλ:2467350253/248, κα Χριστίνα Δώμου, κα Κωνσταντίνα  Μιχαλοπούλου)