Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Απριλίου 2022.

Κενές Θέσεις Φαρμακείων στην Π.Ε. Καστοριάς κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Κενές Θέσεις Φαρμακείων στην Π.Ε. Καστοριάς κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021

Οι αιτήσεις για άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2022, ηλεκτρονικά στο email d.dykm@κastoria.pdm.gov.gr ή ιδιοχείρως (σε περίπτωση αδυναμίας) στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Καστοριάς.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν  του ωραρίου εργασίας ή σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε εδώ τις κενές θέσεις.

Δείτε εδώ την Αίτηση και τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται.