Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Απριλίου 2022.

Κενές Θέσεις Φαρμακείων στην Π.Ε. Καστοριάς κατά την 31η Μαϊου 2022

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Οι αιτήσεις για άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2022, ηλεκτρονικά στο email d.dykm@κastoria.pdm.gov.gr ή ιδιοχείρως (σε περίπτωση αδυναμίας) στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Καστοριάς.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν  του ωραρίου εργασίας ή σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε εδώ τις κενές θέσεις.

Δείτε εδώ την Αίτηση και τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται.