Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Απριλίου 2022.

Κενές θέσεις φαρμακείων στην Π.Ε. Καστοριάς – δικαιολογητικά (Δεκέμβριος 2020)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Οι αιτήσεις για ίδρυση φαρμακείου υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 1-2-2021 έως 15-2-2021 ηλεκτρονικά στο email: d.dykm@kastoria.pdm.gov.gr  και σε περίπτωση αδυναμίας  ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόμενο στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο, 2ος όροφος.

Δείτε εδώ τις κενές θέσεις.
Δείτε εδώ την Αίτηση και τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται.