λεκτικό διαγωνισμός

Ανάθεση Έργου: Αποκατάσταση των κατολισθητικών προβλημάτων στην Ε.Ο. 12 Π.Ε. Καστοριάς στο τμήμα Πεύκο – Λιανοτόπι

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 12 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΥΚΟ – ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ», με προϋπολογισμό 900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ – 725.806,45 , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα), και Φ.Π.Α. (24%) 174.193,55 .

 

Το έντυπο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων,  από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς μέχρι τις 26-1-2017.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα κάνοντας κλικ εδώ.

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης