πράσινο μήλο

Γεωργικές Προειδοποιήσεις -Καρπόκαψα Μηλιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την Καρπόκαψα Μηλιάς.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο