Γεωργικές Προειδοποιήσεις -Καρπόκαψα Μηλιάς

πράσινο μήλο

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την Καρπόκαψα Μηλιάς.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο

 

Κοινοποιήστε