Γεωργικές Προειδοποιήσεις -Καρπόκαψα Μηλιάς

πράσινο μήλο

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την Καρπόκαψα Μηλιάς.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο