λεκτικό διαγωνισμός

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για ανάθεση εργασιών αποχιονισμού & αλατοδιανομής 2018 – 2019 για τις ανάγκες της ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 7/2018 για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (CPV: 9062000: Υπηρεσίες εκχιονισμού).

Προϋπολογισμός (μαζί με Φ.Π.Α.) : 50.000,00 ευρώ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΑΕ 541).

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη