Γεωργικές Προειδοποιήσεις: Καρπόκαψα Μηλιάς

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες..

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού  Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά τον την Καρπόκαψα Μηλιάς.

 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση