Τρίτη πτήση του εντόμου Καρπόκαψα Μηλιάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Καστοριάς ανακοινώνεται ότι :

 

  • Ξεκίνησε η 3η πτήση του εντόμου ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) με σημαντικές συλλήψεις.

 

Σε συνεργασία με το ΠΚΠΦΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  και παρακολουθώντας τις συλλήψεις των παγίδων για καρπόκαψα προτείνουμε τα εξής:

 

  • Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

 

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών 10-12 Αυγούστου
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες 14-17 Αυγούστου

 

Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

 

Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες.

Για περισσότερες πληροφορίες Διεύθυνσης Αγροτική Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου κα. Χ.Δώμου : 24673 50253.