Γνωστοποίηση Λειτουργίας βιοτεχνίας ζαχαροπλαστικής «ΑΦΟΙ Π. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Β.Ε.» (αρ. γνωστ. 1254941.002)

Γνωστοποίηση Λειτουργίας βιοτεχνίας ζαχαροπλαστικής «ΑΦΟΙ Π. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Β.Ε.» (αρ. γνωστ. 1254941.002)