Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΝΑΔΑΣ ΟΒΕ.

Γνωστοποιήσεις Λειτουργίας

Γνωστοποίηση Λειτουργίας μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής γούνινων ειδών «ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΝΑΔΑΣ ΟΒΕ» (αρ. γνωστ. 1271383) της ΠΔΜ.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την γνωστοποίηση.