Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ.

Γνωστοποιήσεις Λειτουργίας

Γνωστοποίηση Λειτουργίας μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής ειδών ένδυσης από γουνόδερμα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ» (αρ. γνωστ. 1268924) της ΠΔΜ.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την γνωστοποίηση.