Γνωστοποίηση Λειτουργίας επιχείρησης κατασκευής ενδυμάτων από γούνα αποκλειστικά   προς εξαγωγή «ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΟΥΔΗΣ» (αρ. γνωστ. 1268254)

Γνωστοποιήσεις Λειτουργίας Ενημέρωση Πολιτών

Γνωστοποίηση Λειτουργίας επιχείρησης κατασκευής ενδυμάτων από γούνα αποκλειστικά      προς εξαγωγή «ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΟΥΔΗΣ» (αρ. γνωστ. 1268254)