Γνωστοποίηση Λειτουργίας αρτοποιείου «ΑΡΤΙΟΝ Ο.Ε.» (αρ. γνωστ. 1193816 ver.3)

Γνωστοποίηση Λειτουργίας αρτοποιείου «ΑΡΤΙΟΝ Ο.Ε.» (αρ. γνωστ. 1193816 ver.3)