Γνωστοποίηση Εγκατάστασης GLOW ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Γνωστοποιήσεις Εγκατάστασης

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής  ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς εξαγωγή «GLOW ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (αρ. γνωστ. 1262884.000) της ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Γνωστοποίηση.