Επιτόπια Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Σ. Αδαμόπουλου στα Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Γέρμα

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τα παράλληλα έργα αναδασμού του αγροκτήματος Γέρμα επισκέφτηκε την Πέμπτη 14 Ιουλίου ο Αντιπεριφερειάρης Καστοριάς Σωτήρης Αδαμόπουλος  με υπηρεσιακούς παράγοντες και τον ανάδοχο του έργου, προκειμένου να δουν από κοντά τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν.

Το έργο, έκτασης 3.300 στρ, αφορά  τη διάνοιξη και αμμοχαλικόστρωση  αγροτικών δρόμων μήκους 25,4 χλμ και πλάτους από 6 έως 12 μ., την κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων  μήκους 1,4 χλμ καθώς και αναβαθμών και λεκανών ηρεμίας με χρήση συρματοκιβωτίων όπου απαιτούνται. Επίσης έγιναν μικρά τεχνικά έργα στους νέους δρόμους του αναδασμού και συγκεκριμένα τέσσερις κιβωτοειδής οχετοί καθώς και σωληνωτοί οχετοί και κατασκευάστηκαν διαβάσεις ιρλανδικού τύπου σε έντεκα σημεία του αγροτικού οδικού δικτύου κυρίως στις ανάντη περιοχές του αγροκτήματος.

 Το έργο που είναι προϋπολογισμού 1.440.000 € χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (Αλέξανδρος Μπαλτατζής)  και έγινε γέφυρα με το ΕΣΠΑ 2014-2020.