Γεωργικές Προειδοποιήσεις σχετικά με τα Μηλοειδή

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την τα Μηλοειδή.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο