Γεωργικές Προειδοποιήσεις σχετικά με τα Μηλοειδή

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την τα Μηλοειδή.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο